ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΣΠΟΥΔΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 • Business challenges interactive [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 251
 • Business english. Vol. 1: Personal meetings [cd-rom]
  (Αποτελείται από 3 Cd-roms και Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 253
 • Business english. Vol. 2: Contacts & correspondence [cd-rom]
  (Αποτελείται από 3 Cd-roms και Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 113
 • Business english. Vol. 3: Career advancement [cd-rom]
  (Αποτελείται από 3 Cd-roms και Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 114
 • English (Level 1 - beginner) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms και ακουστικά με μικρόφωνo) No 255
 • English (Level 1 - beginner) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη και από ακουστικά με μικρόφωνo) No 478
 • English (Level 2 - intermediate) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms) No 256
 • English (Level 2 - intermediate) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη και από ακουστικά με μικρόφωνo) No 479
 • English (Level 3 - advanced) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 3 Cd-roms) No 257
 • English (Level 3 - advanced) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη και ακουστικά με μικρόφωνo). No 480
 • English (Level 4 - business) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 3 Cd-roms) No 258
 • English (Level 4 - business) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήστη και ακουστικά με μικρόφωνo) No 481
 • English works 1 [cd-rom]
  No 232
 • English works 2 [cd-rom]
  No 233
 • The FCE grammar rom [cd-rom]
  No 250
 • The Heinemann ELT Toefl: upper level: preparation course & practice tests (The Langmaster Series) [cd-rom]
  (Αποτελείται από 2 cd-roms: CD1: Preparation course & CD2: Practice tests. Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 559A,559B
 • Hermes: Learn English through playing! [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από βιβλίο γραμματικής και από οδηγό σπουδαστή) No 485
 • Let`s go interactive (DISC 1) [cd-rom]
  No 182
 • Let`s go interactive (DISC 2) [cd-rom]
  No 183
 • Linguaphone: english course [cd-rom]
  (αποτελείται από 8 Cd Audio και Συνoδεύεται από 4 βιβλία) No 164
 • Multilevel business English programme: elementary (Disc 1) [cd-rom]
  No 234
 • Multilevel business English programme: elementary (Disc 2) [cd-rom]
  No 235
 • Telephoning in English [cd-rom]
  (2nd edition. Audio Cd set. Αποτελείται από 2 cd-roms) No 352
 • Μαθαίνω αγγλικά = Interactive English student`s dictionary (The Langmaster Series. Collins Cobuild. Multilingual edition) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 558
 • Μάθετε αγγλικά = Learn english: βασικές λέξεις και φράσεις για αρχάριους [cd-rom]
  No 63
 • Τα πρώτα μου αγγλικά: μάθημα και παιχνίδια αγγλικών για παιδιά [cd-rom]
  (Από το Βήμα Σαββάτου & τον Οικονoμικό Ταχυδρόμο) No 691


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού