ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ)

 • Microsoft Windows NT Technical Support: instructor cd-rom [cd-rom]
  No 108
 • Red Hat Linux 5.1 operating system: for INTEL computers (3 cds) + Handbook (installation guide) [cd-rom]
  No 31
 • Red Hat Linux 6.0 [cd-rom]
  (Περιλαμβάνει 3 Cd-roms και 1 δισκέτα, Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια) No 104
 • SuSE Linux 7.1 Professional [cd-rom]
  (Περιλαμβάνει 7 Cd-roms, 1 dvd και 1 δισκέτα) No 749


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού