ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 • Adeia-Win: πακέτο υπολογισμών οικοδομικής άδειας [cd-rom]
  No 151
 • Erga: ολοκληρωμένo πακέτο διαχείρισης έργων [cd-rom]
  No 152
 • Standard handbook for civil engineers [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από την 4η έκδοση του ομότιτλου βιβλίου με ISBN; 0-070-041597-8) No 167
 • Χωροθέτηση -δόμηση Αττικής [cd-rom]
  No 127
 • Χωροθέτηση -δόμηση Θεσσαλονίκης [cd-rom]
  No 126


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού