ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΜΗΧΑNΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ

 • 2000 SAE handbook on cd-rom: the most powerful way to access this trusted resource [cd-rom]
  No 218
 • Ground vehicle standards on cd-rom April update (CDGV2000-2) [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000). Περιλαμβάνει 4 cd-roms: 1) SAE ground vehicle standards on Cd-rom (GV-1: April 2000/ ISBN: 0-7680-0534-5), 2) SAE standards on Cd-rom (Index: April 20 No 280
 • SAE ground vehicle standards on cd-rom: used worldwide for design, testing, and procurement [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000). Περιλαμβάνει 2 cd-roms: 1) SAE standards on Cd-rom (Index, January 2000), 2) SAE ground vehicle standards on Cd-rom (GV-1: January 2000/ISBN: 0-7680-0 No 277
 • SAE standards on cd-rom: index January 2000 [cd-rom]
  (Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000) (βλέπε επίσης: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ & ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ- ΠΡΟΤΥΠΑ) No 282
 • SAE standards on cd-rom: index April 2000 (revised) [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000) (βλέπε επίσης: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ & ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ)] No 349


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού