ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΟΔΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

  • Microsoft AutoRoute 2005 [cd-rom]
    (Περιλαμβάνει 2 cd-roms και Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 515Α,515Β
  • Route Finder Europe. 3rd edition [cd-rom]
    No 514
  • Ηλεκτρονικός οδικός χάρτης Ελλάδος-Κύπρου: πολεοδομικοί χάρτες πόλεων (Περιέχει το πρόγραμμα "Ι. Καποδίστριας" με τους νέους δήμους και κοινότητες) [cd-rom]
    No 157


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού