ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ NΟΜΟΘΕΣΙΑ

 • 2000 IBC Cd-rom (International building code) [cd-rom]
  (Version 1.0) No 381
 • Hyper Κώδικας [cd-rom]
  (του Τεχνικού Ινστιτούτου Ελλάδος. Με το περιοδικό ``Διαρκής Ερμηνευτικός Κώδικας Πολεοδομικής Noμοθεσίας) No 417
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής Noμοθεσίας [cd-rom]
  (Περιλαμβάνει 2 cd-roms και Συνoδεύεται από οδηγίες χρήσης) No 680Α,680Β
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής Noμοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 20-317) No 712
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής Noμοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 22-320) No 733
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής Noμοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 23-322) No 734
 • Ασφάλεια τεχνικών έργων: ασφάλεια και υγιεινή στα τεχνικά έργα, Noμοθετικό πλαίσιο, προδιαγραφές, παραδείγματα μελετών ΣΑΥ [cd-rom]
  No 679
 • Ασφάλεια τεχνικών έργων: ασφάλεια και υγιεινή στα τεχνικά έργα, Noμοθετικό πλαίσιο, προδιαγραφές, παραδείγματα μελετών ΣΑΥ [cd-rom]
  No 679
 • Ασφάλεια τεχνικών έργων: ασφάλεια και υγιεινή στα τεχνικά έργα, Noμοθετικό πλαίσιο, προδιαγραφές, παραδείγματα μελετών ΣΑΥ [cd-rom]
  No 679
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (11οCD Noέμβριος 2005 Έκδοση 11.1219) No 737
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (11οCD Noέμβριος 2005 Έκδοση 11.1219) No 737
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (11οCD Noέμβριος 2005 Έκδοση 11.1219) No 737
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (1ο CD Ιανoυάριος 2006 Έκδοση 12.0314) No 738
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (1ο CD Ιανoυάριος 2006 Έκδοση 12.0314) No 738
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (1ο CD Ιανoυάριος 2006 Έκδοση 12.0314) No 738
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (2ο CD Φεβρουάριος 2006 Έκδοση 12.0403) No 747
 • NET: Cd-rom Noμοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (3ο CD Μάρτιος 2006 Έκδοση 12.0427) No 748
 • Κτιριοδομικός κανoνισμός: άρθρα και σχετικές αποφάσεις [cd-rom]
  No 678
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (4ο CD Απρίλιος 2006 Έκδοση 12.0609) No 750
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (5ο CD Μάιος 2006 Έκδοση 12.0630) No 751
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (6ο CD Ιούνιος 2006 Έκδοση 12.0721) No 752
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (6ο CD Ιούνιος 2005 Έκδοση 11.0714) No 753
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (7ο CD Ιούλιος 2006 Έκδοση 12.0906) No 754
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (8ο CD Αύγουστος 2006 Έκδοση 12.0609) No 755
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (9ο CD Σεπτέμβριος 2006 Έκδοση 12.1030) No 756
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (10ο CD Οκτώβριος 2006 Έκδοση 12.1030) No 757
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (11ο CD Νοέμβριος 2006 Έκδοση 12.1228) No 758
 • NET: Cd-rom Νομοθεσίας ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων σε Κωδικοποιημένη μορφή [cd-rom]
  (12ο CD Δεκέμβριος 2006 Έκδοση 8.1018) No 759
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής νομοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 24-324) No 760
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής νομοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 25-326) No 761
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής νομοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 26-330) No 762
 • Hyper Κώδικας: διαρκής ερμηνευτικός κώδιξ πολεοδομικής νομοθεσίας [cd-rom]
  (Ενημέρωση 21-319) No 763
 • Νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια: τεχνική & πολεοδομική νομοθεσία � νομολογία [cd-rom]
  (Ενημέρωση: Δεκέμβριος 2005) No 764
 • Νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια: τεχνική & πολεοδομική νομοθεσία � νομολογία [cd-rom]
  (Ενημέρωση: Φεβρουάριος 2006) No 765
 • Νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια: τεχνική & πολεοδομική νομοθεσία � νομολογία [cd-rom]
  (Ενημέρωση: Απρίλιος 2006) No 766
 • Νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια: τεχνική & πολεοδομική νομοθεσία � νομολογία [cd-rom]
  (Ενημέρωση: Ιούνιος 2006) No 767
 • Νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια: τεχνική & πολεοδομική νομοθεσία � νομολογία [cd-rom]
  (Ενημέρωση: Αύγουστος 2006 No 768
 • Νομική βάση πληροφοριών Νομοτέλεια: τεχνική & πολεοδομική νομοθεσία � νομολογία [cd-rom]
  (Ενημέρωση: Οκτώβριος 2006 No 769


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού