ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΟΙΚΟNΟΜΙΚΑ - ΟΔΗΓΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ, Κ.ΛΠ.

  • Βιβλιογραφικός οδηγός σε θέματα ελληνικής αγροτικής οικονoμίας και κοινωνίας 1990-2000 [cd-rom]
    (Από το ομότιτλο βιβλίο με ταξινoμικό αριθμό 338.101609495 ΜΑΡ) No 713
  • Ελληνική βιομηχανία & οικονoμία [cd-rom]
    No 94
  • Ελληνικός Οικονoμικός Οδηγός = Greek Financial Directory: βιομηχανία, εμπόριο, υπηρεσίες = manufacture, commerce, services [cd-rom]
    (ICAP) No 46


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού