ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

  • Introduction to Optical Fiber Components & Systems [βιντεοκασέτα]
    (Αποτελείται από 5 βιντεοκασέτες: 1: Parts 1 & 2/ 2: Parts 3 & 4/ 3: Parts 5 & 6/ 4: Parts 7 & 8/ 5: Parts 9 & 10. Συνoδεύονται από το ομότιτλο βιβλίο σημειώσεων No 350A,350B,350Γ,350Δ,350Ε


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού