ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  • Arris: το πρόγραμμα των αρχιτεκτόνων [cd-rom]
    (Περιλαμβάνει 2 cd-roms με τα μαθήματα από το Α έως το Ω και το πλήρες πρόγραμμα Βιβλιοθήκες - Παραδείγματα. Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 298


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού