ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Βιβλιογραφία 2000: ελληνικός ηλεκτρονικός βιβλιογραφικός οδηγός από το 1989 [cd-rom]
    (27η έκδοση, από την ΕΛΕΑ ΕΠΕ) No 441
  • Ελληνική βιβλιογραφία δημοσίου δικαίου (1821-1994): ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Noμικής του Πανεπιστημίου Αθηνών [cd-rom]
    No 43
  • Κατάλογος κυκλοφορούντων βιβλίων [cd-rom]
    (από την ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ Α.Ε. Δυνατότητα ενημέρωσης μέσω Internet) No 442


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού