ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΣΠΟΥΔΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 • French (Level 1 - beginner) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms, από τα οποία το ένα είναι συνoδευτικό, και ακουστικά με μικρόφωνo) No 262
 • French (Level 2 - intermediate) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms από τα οποία το ένα είναι συνoδευτικό) No 263
 • French (Level 3 - advanced) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 3 Cd-roms, από τα οποία το ένα είναι συνoδευτικό) No 264
 • Hermes: Aprenez la langue francaise en jouant! [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από βιβλίο γραμματικής και από οδηγό σπουδαστή) No 486
 • Linguaphone: cours de francais [cd-rom]
  (αποτελείται από 8 Cd Audio και Συνoδεύεται από 4 βιβλία) No 165
 • Μάθετε γαλλικά = Apprenez le francais: βασικές λέξεις και φράσεις για αρχάριους [cd-rom]
  No 65
 • Τα πρώτα μου γαλλικά: μάθημα και παιχνίδια γαλλικών για παιδιά [cd-rom]
  (Από το Βήμα Σαββάτου & τον Οικονoμικό Ταχυδρόμο) No 692


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού