ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ

 • Aerospace standards on cd-rom April update (CDAS2000-2) [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000). Περιλαμβάνει 3 cd-roms: 1) SAE aerospace standards on Cd-rom (AS-4: April 2000/ ISBN: 0-7680-0533-7), 2) SAE standards on Cd-rom (Index: April 2000), No 279
 • SAE aerospace standards on cd-rom: used worldwide for design, testing, and procurement [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000). Περιλαμβάνει 4 cd-roms: 1) SAE aerospace standards on Cd-rom (AS-1: July 1999/ISBN: 0-7680-0405-5), 2) SAE aerospace standards on Cd-rom (AS-2: July 1 No 278
 • SAE standards on cd-rom: index January 2000 [cd-rom]
  (Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000) (βλέπε επίσης: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ & ΜΗΧΑNΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ) No 282
 • SAE standards on cd-rom: index April 2000 (revised) [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000) (βλέπε επίσης: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ & ΜΗΧΑNΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ)] No 349


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού