ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Essentials of management information systems: organization and technology [cd-rom]
    Αντίτυπα: 2 No 175Α,175Β


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού