ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΕΛΛΑΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΑ - ΟΔΗΓΟΙ

 • Greek tourist organizer: the holiday explorer (7 language edition) [cd-rom]
  No 503
 • Hellas tourguide [cd-rom]
  (Αποτελείται από 4 Cd-roms) No 161
 • Αθήνα - Πειραιάς & ευρύτερη περιοχή πρωτευούσης: σε ενιαίο χάρτη γεωγραφικών δεδομένων [cd-rom]
  No 683
 • Πρόσω ολοταχώς: ναυτικός & τουριστικός πλοηγός των ελληνικών θαλασσών [cd-rom]
  (Περιλαμβάνει 2 cd-roms και Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης το κάθε αντίτυπο) Αντίτυπα: 2 No 649Α,649Α1,649B,649Β1
 • Ταξίδι στο Αιγαίο [cd-rom]
  (Δωρεάν με το Βήμα του Σαββάτου) No 428


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού