ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΕΛΛΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 • Ancient Greece: Acropolis, Archaeological Sites (Athens), Knossos (Crete), Mycenae (Peloponnese), Vergina, Dion (Macedonia), Samothrace (Island), Delos (Island & Museums in Cyclades) [dvd]
  (Greek, English, Italian, French, German, Spanish) (βλέπε επίσης: ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ) No 586
 • Ancient Theatres and Castles: Castles in Greece, Ancient Theatres: Epidaurus, Dodona, Herodus Atticus [dvd]
  (Greek, English, Italian, French, German, Spanish) (βλέπε επίσης: ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ) No 587
 • Θράκη: Θρακικός ηλεκτρονικός θησαυρός = Thracian electronic thesaurus: ιστορία & πολιτισμός, περιβάλλον, τουρισμός = history & culture, encvironment, tourism [cd-rom]
  (βλέπε επίσης: ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ) No 607
 • Μακεδονία Θράκη: ιστορία, πολιτισμός, περιβάλλον = Macedonia Thrace: history, culture, nature [cd-rom]
  (βλέπε επίσης: ΕΛΛΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ) No 59


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού