ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕNΟΙ - ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

 • ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας) [cd-rom]
  Αντίτυπα: 10 No 42Α,42Β,42Γ,42Δ,42Ε,42ΣΤ,42Ζ,42Η,42Θ,42Ι
 • ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας): δικαίωμα στην ασφαλή εργασία: εκπαιδευτικό πακέτο για τεχνικούς ασφάλειας μικρομεσαίων επιχειρήσεων [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 740Α,740Β
 • ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας): Noμοθεσία (1861-2005), Noμολογία (1955-2004), Θέματα Υ.Α.Ε. [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 739Α,739Β
 • Εργαλεία για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών οδηγιών στον Τομέα της Υγείας στην Εργασία: το παράδειγμα του χημικού κινδύνoυ: πρακτικά (8th International Symposium of ISSA Research Section: Athens (Greece) 19-21 May 2003) [cd-rom]
  No 741


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού