ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • All Greek to me!: any greeklish to greek [cd-rom]
  No 537
 • Business card maker: works with all popular business card stock! [cd-rom]
  No 547
 • Create your own CV: write an impressive CV with ease! [cd-rom]
  No 591
 • Desktop publisher: print letterhead, business cards, newsletters, greeting cards, banners and more! [cd-rom]
  No 548
 • Great presentations [cd-rom]
  No 20
 • Macromedia Dreamweaver 1.2: the visual tool for professional Web Site design [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από οδηγό χρήσης) No 106
 • Microsoft publisher 2003 [cd-rom]
  No 538
 • Morfosis: το 1ο ελληνικό σύστημα αυτό-διδασκαλίας υπολογιστών [cd-rom]
  (Αποτελείται από 2 cd-roms: CD1: ξεκινώντας με Word & Internet Explorer και CD2: ξεκινώντας με Excel & Outlook Express) Αντίτυπα: 2 No 565A,565B
 • PartitionMagic: safely run multiple operating systems: organize and protect your data: enhance operating system performance [cd-rom]
  (Deutch, English, Espanol, Francais, Italiano) No 592
 • Personal agenda: ό,τι χρειάζεστε για την προσωπική σας οργάνωση! [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 562
 • Personal publisher [cd-rom]
  No 30
 • Talk & Write: ελληνικός φωνητικός κειμενoγράφος [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από ακουστικά με μικρόφωνo, ένα μικρό Hasp και από εγχειρίδιο χρήσης) No 595
 • Teaching you typing: a simple, easy and fast way to learn interactive training, speed building, audio typing [cd-rom]
  No 590
 • Αίσωπος: ηλεκτρονικός συνθέτης φωνής: ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα εκφώνησης ελληνικών κειμένων [cd-rom]
  No 563
 • Αναγνώριση φωνής για windows εφαρμογές: πρόγραμμα φωνητικών εντολών [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης και συσκευή μικροφώνoυ) No 564
 • Εκτύπωση ετικετών [cd-rom]
  No 72
 • Εκφωνητής: ο ηλεκτρονικός εκφωνητής κειμένoυ [cd-rom]
  (Εκφωνεί κείμενα στα ελληνικά, συνεργάζεται με το "Word") No 299
 • Εκφωνητής+: ο ηλεκτρονικός εκφωνητής κειμένoυ [cd-rom]
  (Εκφώνηση κειμένων στα ελληνικά, συνθετική φωνή υψηλής ποιότητας, ανδρική και γυναικεία φωνή, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον) No 596
 • Επιστολές [cd-rom]
  No 539
 • Ηλεκτρονικός λογογράφος: αυτόματη φωνητική πληκτρολόγηση [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από ακουστικά με μικρόφωνo και ένα μικρό Hasp. Version 2.0) No 594
 • Μαθαίνω το ελληνικό πληκτρολόγιο [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 535Α,535Β
 • Συμφωνία: έξυπνoς διορθωτής κειμένων: για Microsoft Word 97 ή Word 2000 [cd-rom]
  No 536


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού