ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΑNΟΝΕΣ

  • Anglo-American cataloguing rules (AACR2) [cd-rom]
    (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 252


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού