ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο:
ανακοινώθηκε στις 03-10-2011

Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο: "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών", Υποέργο 1: Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart card.

Η Διακήρυξη για το Διαγωνισμό του Έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών" είναι ανοιχτή σε δημόσια Διαβούλευση. Συπληρώνοντας τα στοιχεία σας θα σας αποσταλούν κωδικοί για να πάρετε μέρος. Παρακαλούμε να επισημάνετε δημοσίως τα σημεία που πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξουν στη Διακήρυξη και να εξηγήσετε τους λόγους.

 

 

H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση