ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση θερινού ωραρίου Βιβλιοθήκης
ανακοινώθηκε στις 28-06-2019

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια του Ιουλίου 2019 θα λειτουργεί για το κοινό της τις ώρες: 8:30π.μ. - 15:00μ.μ.