ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση λειτουργίας βιβλιοθήκης για τον μήνα Ιούλιο 2022
ανακοινώθηκε στις 01-07-2022

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΗΣ: 8:30 -15:00