ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Βιβλιοθήκη Σερρών κατά το διάστημα των εορτών
ανακοινώθηκε στις 21-12-2022

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ ΑΠΟ ΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ