ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζήτηση:

-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ-
Προγράμματα - Κοινοπραξίες Βιβλιοθηκών στον Ελληνικό Χώρο

 • ΑΡΤΕΜΙΣ - Διαπανεπιστημιακό σύστημα ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας βιβλιογραφίας
  http://artemis.cslab.ntua.gr/
 • Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  http://www.heal-link.gr/
 • Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  http://www.mopab.gr/
 • ΣΚΕΠΣΙΣ : Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακού Υλικού
  http://skepsis.di.uoa.gr:8080/
 • Σχολικές Βιβλιοθήκες - Παρουσίαση Έργου
  http://www.ekt.gr/school-library/project.htm
 • Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης
  Το επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο που εκπροσωπεί τους επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους της χώρας.
  http://www.eebep.gr/


Κύριοι Κατάλογοι Συνδέσμων