ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζήτηση:

-ΧΡΗΣΤΙΚΑ-
Πνευματικά Δικαιώματα, Ευρεσιτεχνίες

 • World Intellectual Property Organization - WIPO
  Οργανισμός των Ενωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων παγκοσμίως.
  http://www.wipo.int/eng/
 • Copyright Clearance Center
  Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την εξασφάλιση πνευματικών δικαιωμάτων.
  http://www.copyright.com/
 • Digital Future Coalition
  Κοινοπραξία οργανισμών που παρακολουθεί τα ζητήματα των πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή.
  http://www.dfc.org/
 • Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
  Αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων
  http://www.obi.gr


Κύριοι Κατάλογοι Συνδέσμων