ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Αναζήτηση:

-ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ, ΠΥΛΕΣ-
MetaΜηχανές Αναζήτησης

  • Ask.com
    Μια μηχανή αναζήτησης που επιτρέπει ερωτήσεις στα Αγγλικά χωρίς λέξεις κλειδιά. Το Jeeves δίνει μια λίστα απαντήσεων με την ακριβή τοποθεσία τους. Επίσης προσφέρει τη δυνατότητα ΜΕΤΑ αναζήτησης όπου δίνει τις απαντήσεις 5 διαφορετικών μηχανών αναζήτησης. (AltaVista, Excite, Infoseek, About.com, and WebCrawler).
    http://www.ask.com
  • Dogpile
    Μεταμηχανή αναζήτησης με παράλληλη αναζήτηση σε 20 μηχανές. Διαθέτει πολλούς τρόπους αναζήτησης μεταξύ των οποίων με Boolean τελεστές.
    http://www.dogpile.com/


Κύριοι Κατάλογοι Συνδέσμων