Επισκεφτείτε τη σελίδα της Βιβλιοθήκης ΤΕΙ/Σ

Ηλεκτρονικό Εκθετήριο

Συγγραφικό έργο καθηγητών του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Πληροφορίες για το συγγραφέα
ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

A/A
Εξώφυλλο
Βιβλιογραφικά Στοιχεία

Συγγραφείς -
καθηγητές Τ.Ε.Ι./Σ

Ταξ.αριθ.
Περιεχόμενα
1

Τίτλος:ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ = INNOVATION AND TOTAL QUALITY
Εκδόσεις: Λογισμός, 2017
ISBN:978-960-92475-8-0
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι.

338.064 ΜΑΝ
2

Τίτλος:ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ=STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Εκδόσεις: COPY CITY, 2015
ISBN:978-960-92475-7-3
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι.

658.3 ΜΑΝ
3

Τίτλος:ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Εκδόσεις: COPY CITY, 2012
ISBN:978-960-92475-6-6
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι.

300.72 ΜΑΝ
4

Τίτλος:ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Εκδόσεις: Σέρρες, 2012
ISBN:9789609215312
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛ.

338.5 ΜΑΝ
5

Τίτλος:ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Εκδόσεις: COPY CITY, 2011
ISBN:978-960-92475-4-2
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι.

658 ΜΑΝ
6

Τίτλος:Σύγχρονο Management Επιχειρήσεων και Οργανισμών, τόμος Α'
Εκδόσεις: Σέρρες, 2011
ISBN:9789609247559
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

658 ΜΑΝ - τ.1
7

Τίτλος:ΣΥΓΧΡΟΝΟ MARKETING ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εκδόσεις: COPY CITY, 2011
ISBN:978-960-92475-3-5
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι.

658.804 ΜΑΝ
8

Τίτλος:Management επιχειρήσεων και οργανισμών, τόμος Β'
Εκδόσεις: Σέρρες, 2008
ISBN:978-960-92475-2-8
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

658 ΜΑΝ - τ.2
9

Τίτλος:ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (ΔΟ
Εκδόσεις: C4V, 2004
ISBN:960-92475-1-2
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι., ΛΑΖΟΣ Β., ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΕΛ.

338.1309495 ΜΑΝ
10

Τίτλος:ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Εκδόσεις: , 2003
ISBN:960-92153-0-0
Συγγραφείς:ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Ι., ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛ.

338.5 ΜΑΝ

 

designed and developed by Maria, 2007