ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΜΗΧΑNΟΛΟΓΙΑ

 • Dubbel interaktiv 2.0: das electronische Taschenbuch fuer den Maschinenbau [cd-rom]
  (από το περιοδικό ``Konstruktion``, Vol.54 issue 9 September 2002) No 362
 • Dubbel interaktiv 2.0: das electronische Taschenbuch fuer den Maschinenbau [cd-rom]
  (fuer Privatnutzer vollversion. Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 443
 • Engineering 2000: scientific & technical software (The ultimate engineering software collection!) [cd-rom]
  No 307
 • Engineering & Science Tools: the best collection of engineering and science tools! [cd-rom]
  (Professional Edition) No 608
 • LIEBIG Ankerbemessung: technische Dokumentation und Zulassungen der LIEBIG - Produkte [cd-rom]
  (version 2.00 D/GB. Bauingenieur, 2003 vol. 78, issue 6) No 438
 • Marks` standard handbook for mechanical engineers [cd-rom]
  No 119
 • Multimedia fluid mechanics [cd-rom]
  No 667
 • ORCA softwareQ Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung [cd-rom]
  (από το περιοδικό ``Bauingenieur``, Vol.77 issue 10,2002) No 363
 • Science & engineering super library: essentials tools for scientific inquiry [cd-rom]
  No 146
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 1: Preparing for the P.E. Exam & Engineering economics (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 315
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 2: Mechanics of materials (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 316
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 3: Mechanisms/ Machine design (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 317
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 4: Thermodynamics/Power cycles (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 318
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 5: Review of heat transfer (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 319
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 6: Review of fluid mechanics (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 320
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 7: Controls/Instrumentation (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 321
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 8: HVAC/R (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 322
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 9: Materials engineering (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 323
 • Principles and practices of mechanical engineering exam [βιντεοκασέτα]
  Tape 10:Fire protection (Συνoδεύεται από το εγχειρίδιο - πρόγραμμα των 10 συνoλικά βιντεοκασετών) No 324
 • Robust Engineering (10/26/95) [βιντεοκασέτα]
  (Συνoδεύεται από το αντίστοιχο βιβλίο σημειώσεων) No 326


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού