ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • 23-07-2018
  Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/ΚΜ θα είναι κλειστή από 25 Ιουλίου έως και 17 Αυγούστου 2018
 • 06-07-2018
  Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης 9-24 Ιουλίου 2018
 • 26-11-2014
  Διακοπή πρόσβασης στην IEEE
 • 25-10-2013
  Διακήρυξη ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για το Υποέργο1: «Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακές Υπηρεσίες/RFID-Smart Cards» της Πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» (MIS 304281)
 • 13-05-2013
  Ενημέρωση για τις Ηλεκτρονικές Πηγές του Σ.Ε.Α.Β.
 • 14-03-2013
  Διακοπή πρόσβασης στα ηλεκτρονικά περιοδικά του HEAL-Link από 1-4-2013
 • 09-11-2012
  Πρόσβαση στον εκδοτικό οίκο Emerald μέσω του HEAL-Link Federation και χρήση του Shibboleth Identity Provider του Ιδρύματος
 • 07-10-2011
  Τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές του εκδοτικού οίκου Elsevier
 • 03-10-2011
  Διαβούλευση Διαγωνισμού για το Έργο: "Ψηφιακές Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Σερρών"
 • 29-03-2011
  Εγκαίνια έκθεσης ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας «Οι Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο του Εκδυτικισμού»
 • 02-10-2009
  Ανακοίνωση ΣΕΑΒ σχετικά με τα ηλεκτρονικά περιοδικά
 • 20-03-2009
  Ενημέρωση ηλεκτρονικής βάσης περιοδικού "Σίρις" - 7ος τόμος 2007
 • 20-12-2008
  Ψηφιοποιημένη μορφή περιοδικού ΟΡΦΕΑΣ - Τόμος Α'
 • 17-12-2008
  Παρουσίαση του 7ου τόμου (2003-2007) της επιστημονικής περιοδικής έκδοσης "Σίρις"
 • 26-11-2008
  Παρουσίαση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης σε ημερίδα με θέμα: "Αρχιτεκτονική Βιβλιοθηκών : από το Όραμα στην Υλοποίηση "