ΕΚΔΟΣΕΙΣ

  • 06-03-2009
    Info-λόγιο 2008 - Ετήσιος τόμος
  • 22-02-2008
    Info-λόγιο 2007 - Ετήσιος τόμος
  • 12-14/11/2003
    Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών