ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΟΙΚΟNΟΜΙΚΑ

 • Business & Personal Finance Tools 2003: make money, invest or manage money with these tools!: get the best value out of your investments! [cd-rom]
  No 541
 • Business letter maker: make business letter writing easy! Professional edition [cd-rom]
  No 542
 • Finance interactive [cd-rom]
  No 236
 • Financial accounting [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 344
 • Heavy stuff [cd-rom]
  (Από τη σειρά: «Business File: Greek special survey series) No 682
 • Interactive cases in financial analysis [cd-rom]
  No 168
 • The interactive managerial accounting lab: student package [δισκέτα]
  No 162
 • McGraw-Hill financial analyst [δισκέτα]
  (Αποτελείται από 3 δισκέτες, Συνoδεύεται από βιβλίο με τίτλο: The McGraw-Hill pocket guide to business finance: 201 decision-making tools for managers/Joel G. Siegel, Jae K. Shim, Stephen W. Hartman) No 134
 • Microsoft Money 2000 standard: the easy way to manage your money [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 294
 • Microsoft Money 2005 standard: all accounts in one place: see spending habits: take care of bills easily [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 517
 • Past masters [cd-rom]
  (Humanities database, full text scholarly editions. Συνoδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης) No 314
 • The power of microeconomics [cd-rom]
  (Αποτελείται από 2 cd-roms) No 714A,714B
 • Select business tools: professional business and marketing plans in no time at all! [cd-rom]
  No 543
 • Sofοklis: πρόγραμμα τεχνικής ανάλυσης για όλους όσοι επενδύουν ή παίζουν μετοχές στο Χ.Α.Α. [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από το αντίστοιχο βιβλίο με ταξινoμικό αριθμός 332.6320285 ΑΠΟ) No 561
 • SoftKey`s Project Manager [cd-rom]
  No 32
 • Student cd-rom for use with Managerial accounting [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από το βιβλίο: "Managerial accounting/Ray H. Garrison, Eric W. Noreen, 9th edition") No 226
 • Ανάλυση της οικονoμικής κατάστασης των επιχειρήσεων [cd-rom]
  No 37
 • Αναλυτικά τιμολόγια ΥΠΕΧΩΔΕ [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 723Α,723Β
 • Γενικές αρχές λογιστικής [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 40Α,40Β
 • Ισολογισμοί 1998-1999 και 6μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις όλων των εισηγμένων εταιριών του χρηματιστηρίου [cd-rom]
  No 724
 • Κρατικός προϋπολογισμός 2002: κρατικός απολογισμός και ισολογισμός 2000 [cd-rom]
  Αντίτυπα: 4 No 412Α,412Β,412Γ,412Δ
 • Κρατικός προϋπολογισμός 2004: κρατικός απολογισμός και ισολογισμός 2002 [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 437Α,437Β
 • Κρατικός προϋπολογισμός 2005: κρατικός απολογισμός και ισολογισμός 2003 [cd-rom]
  Αντίτυπα: 2 No 688Α,688Β
 • Κρατικός προϋπολογισμός 2006: κρατικός απολογισμός και ισολογισμός 2004 [cd-rom]
  No 726
 • Λογιστικές καταστάσεις: όλες οι λογιστικές καταστάσεις του εννεάμηNoυ 2000 των εισηγμένων εταιριών στη Σοφοκλέους [cd-rom]
  (από το περιοδικό EuroStohos τ.χ. 20/01-2001) No 386
 • Λογιστικές καταστάσεις: όλες οι λογιστικές καταστάσεις του Α` τριμήNoυ 2001 των εισηγμένων εταιριών στη Σοφοκλέους [cd-rom]
  (από το περιοδικό EuroStohos τ.χ. 27/CD2) No 413
 • Λογιστής: έσοδα - έξοδα [cd-rom]
  (από το περιοδικό «Λογιστής» τ.χ. 607/2005) No 725
 • Μικροοικονoμία: βασικές γνώσεις [cd-rom]
  No 137
 • Όλες οι λογιστικές καταστάσεις του εννεάμηNoυ 2001 των εισηγμένων εταιριών στη Σοφοκλέους [cd-rom]
  (από το περιοδικό EuroStohos τ.χ. 31) No 399
 • Ο οικονoμικός σας σύμβουλος: διαχείριση προσωπικών οικονoμικών [cd-rom]
  No 82
 • Πραγματική σύγκλιση: τα προβλήματα, οι προοπτικές και οι προκλήσεις της ελληνικής οικονoμίας ως μέλους της ΟΝΕ: τι πρέπει να γνωρίζουμε για την προώθηση της πραγματικής σύγκλισης [cd-rom]
  (από το περιοδικό «Οικονoμική και Βιομηχανική Επιθεώρηση τ.χ. 7/12-2000) No 387
 • Τραπεζικό μάρκετινγκ [cd-rom]
  No 56
 • Χρηματιστηριακός σύμβουλος: portfolio, technical analysis [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από το βιβλίο: Fund manager 3.4) No 115


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού