ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  • Strategies and planning for a wireless technology system [βιντεοκασέτα]
    (Περιλαμβάνει 2 βιντεοκασέτες. Συνoδεύονται από τo αντίστοιχο βιβλίο και από το: Final examinations to the video "Strategies & planning for a wireless technology system") No 227
  • Strategies & planning for a wireless technology system [cd-rom]
    (Περιλαμβάνει 2 cd-roms. Συνoδεύονται από τo αντίστοιχο βιβλίο και από το: Final examinations to the video "Strategies & planning for a wireless technology system" ) No 382


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού