ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΣΠΟΥΔΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ - ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

 • German (Level 1 - beginner) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms από τα οποία το ένα είναι συνoδευτικό και ακουστικά με μικρόφωνo) No 259
 • German (Level 2 - intermediate) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms από τα οποία το ένα είναι συνoδευτικό) No 260
 • German (Level 3 - advanced) [cd-rom]
  (Συνoδεύεται από 2 εγχειρίδια χρήσης. Αποτελείται από 2 Cd-roms από τα οποία το ένα είναι συνoδευτικό) No 261
 • Linguaphone: deutscher Kursus [cd-rom]
  (αποτελείται από 8 Cd Audio και Συνoδεύεται από 4 βιβλία) No 163
 • Μάθετε γερμανικά = Lernen Sie Deutsch: βασικές λέξεις και φράσεις για αρχάριους [cd-rom]
  No 62


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού