ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ

 • 1999 SAE Materials database on cd-rom: a comprehensive reference for mobility applications [cd-rom]
  (βλέπε επίσης: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ) No 333
 • Aerospace material specifications on cd-rom April update [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000). Περιλαμβάνει 3 cd-roms: 1) SAE AMS on Cd-rom (AMS-2: April 2000/ ISBN: 0-7680-0535-3), 2) SAE standards on Cd-rom (Index: April 2000), 3) SAE AMS on C No 281
 • SAE AMS(Aerospace Material Specification) on cd-rom: the finest procurement and process specifications for aerospace materials [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000). Περιλαμβάνει 3 cd-roms: 1) SAE standards on Cd-rom (Index, (January 2000), 2) SAE AMS on cd-rom (AMS-1: October 1999/ISBN: 0-7680-0404-7), 3)SAE AMS o No 276
 • SAE standards on cd-rom: index January 2000 [cd-rom]
  (Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000) (βλέπε επίσης: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ -ΠΡΟΤΥΠΑ & ΜΗΧΑNΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ) No 282
 • SAE standards on cd-rom: index April 2000 (revised) [cd-rom]
  [Αποτελεί τμήμα της συλλογής των CD-ROM`s με τίτλο: "SAE STANDARDS COLLECTION TOY 2000 AMS (CDAS-2000) (βλέπε επίσης: ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΤΥΠΑ & ΜΗΧΑNΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΥΠΑ)] No 349


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού