ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Αναζήτηση:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΑ

 • 200.000 images: packed with photos, clip art & web graphics [cd-rom]
  (Περιλαμβάνει 3 cd-roms) No 509A,509B,509Γ
 • 5000 colour photos: the ultimate collection of photographic images for home or office use [cd-rom]
  (Deluxe edition) No 549
 • Clipart superpack 1 [cd-rom]
  No 69
 • CorelDraw 9 academic: graphics suite [cd-rom]
  (Περιλαμβάνει 3 Cd-roms Συνoδεύεται από το βιβλίο: «Libraries Catalogue») No 285
 • Corel magic gallery: the right image every time! [cd-rom]
  No 12


Κύριος Κατάλογος Οπτικοακουστικού Υλικού