ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα για να μπορέσετε να κατεβάσετε την Διακήρυξη του Διαγωνισμού.

Στοιχεία ενδιαφερομένου* υποχρεωτικά πεδία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό:

Αγνή Σιούλα
Βιβλιοθηκονόμος
Τηλ. 23210-49185
E-mail: sioulalib@teiser.gr

Ιωάννης Καλόμοιρος
Επίκ. Καθηγητής
Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Τηλ. 23210-49371
E-mail: ikalom@teiser.gr

H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
H συγκεκριμένη ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση, που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση